COVID19

Deze praktijk gaat als volgt om met COVID19 …

Complementair energetisch therapeuten en medewerkers in hun praktijk vallen onder de complementaire zorg.

Therapeuten van het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) en hun medewerkers zijn op de hoogte van het: “Protocol COVID-19 voor complementair energetisch therapeuten”, de bijbehorende updates en handelen daarnaar.

Daar de behandelingen binnen de 1,5 meter plaatsvinden worden beschermingsmiddelen gebruikt tijdens de behandelingen.

Bij verkoudheidsklachten dient de afspraak afgezegd te worden en verschoven naar een later tijdstip of de behandeling kan plaats vinden op afstand.