VBAG Beroepsvereniging

Ik was vol-lid van de VBAG en streef ernaar om me volgend jaar weer aan te melden. 

Mijn eerdere beroepsvereniging NFPN, die in 1960 werd opgericht had als belangrijkste doel:  de maatschappelijke en wettelijke erkenning van het beroep energetisch therapeut. De NFPN stelde daarom hoge eisen aan hun leden of zij die het zijn geworden. Door samen te gaan met de VAG en VGAN werd VVET gevormd en kan er meer voor de cliënt richting zorgverzekeraars gedaan worden. Maar door het opheffen van de VVET ben ik overgegaan naar de VBAG. Een hele goede en ondersteunende beroepsvereniging. 

 


Klachtenprocedure:

WKKGZ

De Wkkgz verplicht zorgaanbieders tot goede zorg, openheid over fouten en incidenten en de bereidheid daarvan te leren. Daarnaast verplicht de Wkkgz zorgaanbieders tot een zorgvuldige omgang met klachten over de zorgverlening.

Daarnaast dient de zorgverlener aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Alle therapeuten die aangesloten zijn bij VVET hebben een overeenkomst met Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en met Stichting Zorggeschil.

Quasir zorgt voor een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris en Stichting Zorggeschil draagt zorg voor de geschilleninstantie Zorggeschil.

Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Indien het een klacht betreft omtrent laakbaar of ethisch handelen van een therapeut is het mogelijk dit tevens aanhangig te maken bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Bij studenten komt hier ook nog het reglement van de opleiding bij.

Voor meer informatie en de procedure: www.tcz.nu .