Cursus

Bij voldoende aanmeldingen zal in het najaar de cursus Energetische weerbaarheid weer van start gaan.

Deze cursus is bedoeld voor mensen die snel vermoeid raken. Dat kan door een ziekte veroorzaakt worden, maar ook door o.a. het oppikken van energieën van andere mensen.  In de cursus wordt dieper ingegaan op het ontstaan, het herkennen en hoe ermee omgegaan kan worden en hoe te voorkomen. Door middel van oefeningen en een beetje zelfonderzoek worden handvatten aangereikt. Zelfonderzoek klinkt zwaar, maar het is de bedoeling dat elke deelnemer zelf gaat vaststellen hoe het één en ander voor hem of haar werkt, want geen mens is gelijk. En geen oplossing is voor een ieder gelijk.

De definitieve datum en locatie, wordt hier op deze pagina nog bekendgemaakt.